FARSANG

A magyar farsangi ünnepkör szokásainak középkori gyökerei vannak. E szokásrendszer középpontjában a nagyböjtöt megelőző időszak farsangi komédiázása áll.Vízkereszt

Azért házatokat kitisztogassátok,
Szakács, kulcsár, kukta jól forgolódjatok,
Az elfáradtaknak híven szolgáljatok,
Úgy leszen a kisded Jézus jutalmatok.


Vízkereszt ünnepén Jézus megkeresztelésén kívül a háromkirályok látogatására is emlékezünk. Az ajándékot hozó, hódoló napkeleti bölcsek megvendégelése nyitja a farsangi lakomák és mulatságok idejét.

Virtustársulatunk e napra a középkori Új hold - új király játék világias változatát ajánlja, melynek része az alamizsna-járás (maskarás menet), a vízköszöntés (mágikus, vízhez kapcsolódó varázslások és jóslások) és különféle "vizes" játékok. A napot az első farsang-ideji mulatság, zeneszó és tánc zárja le.


Farsangi mulató napok, kövércsütörtök

No most mindennek minden elég legyen,
Ember állatnak a legjobb kedve legyen,
Még a feleségem is bortól részeg legyen.


A vízkereszt és húshagyó közti időszak az udvarlás, a szerelem- és termékenység-varázslás, a menyegzők és a gonoszűzés mulatságos ideje.

A Kacskaringók virtustársulat a rituális farsangi népszokásokat felelevenítve maskarás alakoskodó felvonulásokat kínál, melyben óriásbábos, óriásmaszkos ördög- és állatalakoskodás; profán és varázslathoz kapcsolódó rigmusok; harsány zenei kíséret és az ünnephez kapcsolódó közösségi népi játékok egyaránt megtalálhatók.

Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt ajánlunk olyan a farsanghoz kapcsolódó hagyományból merített aktív foglalkoztató játékokat, azokat kiegészítő kézműves tevékenységekkel, amelyek már a középkorban is szórakoztatták ezen ünnep résztvevőit. Programjaink szabadtéri helyszínen és belső térben is megvalósíthatók.Ördögök Innepe avagy húshagyókedd napja

Ütközet nagy lesz mindenkor a farsangban,
Mikor Czibere bán beszáll az Bánságban,
Koncz vajda haragszik, dúl-fúl haragjában,
Mert nincs tisztessége az negyvenhat napokban.


A farsang utolsó napja, a nagyböjtkezdő hamvazószerda előtti mulatságos, tavaszvarázsló ünnep a húshagyó, másképp farsangfarkának is nevezett kedd.
Ekkor kerül sor a különféle télűző rituálékra, a lakomás időszak temetésére.

E napra kínálunk különböző tréfás párviadalokat, mint a kakas-lövés, a "sajbózás" (tüzes karikák hajítása) és számos csoportos és páros népi versenyjáték, alakoskodó felvonulást, melynek szerves része a "Cibere és Konc" - böjti ételek és húsételek tréfás küzdelme óriásbábokkal, nagy patáliát csapva a bámészkodók között.

Felelevenítjük a kiszehajtás (turkázás) szokását is, a résztvevőkkel közösen temetve a rossz időt és a vígság időszakát, várva a rügyfakadást. A rituális programban - egy szalmabábu által megszemélyesítve - a farsang kerül kihajtásra, majd elégetésre, zenével és igény szerint táncházzal, tánctanítással.